Methodist Church in Poland. Activity and Political Conditions, 1945–1989 – najnowsza monografia autorstwa prof. Ryszarda Michalaka

 

Nakładem wydawnictwa Routledge – Taylor&Francis Group ukazała się monografia autorstwa pracownika naszego Instytutu profesora Ryszarda Michalaka – kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych. Książka poświęcona jest działalności Kościoła Metodystycznego w Polsce, koncentrując się na warunkach politycznych, w jakich funkcjonował on po 1945 roku. Autor analizuje rolę władzy partyjnej i państwowej, a także charakter i wpływ polityki wyznaniowej wobec Kościoła. W rozdziałach poruszono kwestie organizacyjne, działalność misyjną oraz kluczowe postaci w najnowszej historii Kościoła. Monografia zainteresuje badaczy religii, polityki i historii. Aktualnie trwa promocja książki w Stanach Zjednoczonych. W sprzedaży będzie dostępna w ostatnim kwartale 2021 roku.

Zapis bibliograficzny:

Ryszard Michalak, The Methodist Church in Poland: Activity and Political Conditions, 1945-1989, „Routledge Methodist Studies Series”, Publisher: Routledge – Taylor & Francis Group, London – New York 2021, ISBN 9781032014265,  156 x 234 mm, 216 pages, 12 Tables.

Table of Contents

Introduction

1 Religious policy – theory of the phenomenon

The ideological basis of the religious policy in communist-type regimes

3 The origin and the essence of Methodism

4 Methodists in Poland until 1945

5 Organization and ownership of the Methodist Church in the years 1945-1989

6 The most important figures of the Methodist Church in the years 1945-1989

7 Subjects of religious policy towards the Methodist Church

8 The question of the legal status of the Methodist Church in 1945

9 The Masurian Mission of Methodists

10 From the world to local politics. Operation „Moda”

11 „Conservatives” and „democrats”. Factional fights within Methodism

12 „The Masurian Case”. Second stage

13 From liquidation to rationing policy. Operation „Methodius” („Metody”)

14 Characteristics of the Religious Policy of the Polish State Towards Religious Minorities in the Years 1945-1989

Conclusions