Von einer Freundschaft, die es nicht gab Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und das polnische Innenministerium 1974–1990 – nowa monografia profesora Tytusa Jaskułowskiego

Monografia stanowi wynik wieloletnich zainteresowań profesora Tytusa Jaskułowskiego – kierownika Katedry Historii Najnowszej i Myśli Politycznej działalnością wschodnioniemieckiej Stasi oraz Służby Bezpieczeństwa.

Stosunki między Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego a polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i jego służbami specjalnymi należały do najtrudniejszych w ramach Układu Warszawskiego. Niniejszy tom opisuje współpracę i antagonizm między obiema tajnymi służbami na podstawie obszernych badań źródłowych i szczegółowej analizy ich rozbieżnych interesów. Za fasadą oficjalnie zadekretowanej i zawartej w umowie przyjaźni kryła się straszliwa nieufność. Polska perspektywa ujawnia też zaskakujące słabości Stasi. Chronologicznie analiza koncentruje się na latach 1974-1990, ale w opracowaniu uwzględniono również okres od 1949 roku. Chłodne stosunki między sojuszniczymi służbami specjalnymi zawsze odzwierciedlają problematyczne relacje między dwoma „bratnimi państwami”.