Cykliczne seminarium „Pamięci totalitaryzmów”

Prezentowana niniejszym seria jest efektem nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UZ oraz Centrum im. W. Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
Z uwagi na sytuację pandemiczną i ograniczone możliwości klasycznego dyskursu naukowego, przedstawiciele obu jednostek zainicjowali cykl wspólnych – prowadzonych zarazem w formie zdalnej – wykładów. Mają one na celu prezentację bieżących projektów badawczych realizowanych przez naukowców z obydwu uniwersytetów. W semestrze zimowym 21/22 tematem wiodącym pozostaje zagadnienie szeroko rozumianej „kultury pamięci”.
 
Nie oznacza to jednakże prezentacji innych tematów i cykli tematycznych w kolejnych semestrach. Paneliści nie muszą ponadto być wyłącznie afiliowani na UZ/UWr.
 
Wykłady odbywają się w języku angielskim. Realizowane są przy pomocy platformy GMeet. Zainteresowanych słuchaczy uprasza się o kontakt mailowy z organizatorami.  Program zamieszczono poniżej:
 
20.10.20, 6.00-7.30 pm: Anna Ratke Majewska (UZ): Remembrance of heroes in the context of Polish memory culture after 1989. Affirmative, consensual or critical memory?
17.11.20, 6.00-7.30 pm: Sören Brinkmann (WBZ): The past that never passes. The memory of Francoism in present-day Spain.
15.12.20, 6.00-7.30 pm: Dr. Kornelia Kończal (LMU Munich): Poland’s Troubles with the Legal Governance of Collective Memory: the Case of De-Communisation
 
 
Zapraszamy do czynnego udziału.