Pracownicy Instytutu na uroczystości otwarcia sali audytoryjnej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

 

8 października pracownicy naszego Instytutu wzięli udział w uroczystości oficjalnego otwarcia sali audytoryjnej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, dyrektor ZS w Przemkowie Monikę Dźwigaj oraz Dyrektora INPA, radnego Rady Powiatu Polkowickiego, prezesa EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społeczno–Oświatowej – prof. Stefana Dudrę. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt. „Muzyka i polityka: kilka zdarzeń”, który wygłosił prof. Jarosław Macała.
Oprócz profesorów S. Dudry i J. Macały, w uroczystości wzięli udział także dr Beata Springer i dr Arkadiusz Tyda, którzy w ramach projektu „LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemkowie” byli prelegentami w poprzednim roku akademickim.

W wydarzeniu udział wzięli także m.in.: Wicestarosta Polkowicki Jan Wojtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak oraz Radni Rady Miejskiej w Przemkowie – Joanna Więckowska, Edward Lichtański, Szymon Lewandowski, Janusz Pyrzyk, Radni Rady Powiatu Polkowickiego – Wanda Żuchowska.