15 sierpnia 2020

Rada dyscypliny

Skład Rady dyscypliny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 1. dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
 2. dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
 3. dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
 4. dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
 5. dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
 6. dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ – Wydział Prawa i Administracji
 7. dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
 8. dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
 9. dr Anna Ratke-Majewska
 10. dr Lilla Młodzik
 11. dr Arkadiusz Tyda
 12. dr Adam Ilciów
 13. dr Wioletta Husar-Poliszuk
 14. dr Piotr Pochyły
 15. dr Beata Springer