15 sierpnia 2020

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce I Administracji
Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. 309

Sekretariat Instytutu 

Bogusława Krawczyk
tel: +48 68 328 47 73
email: sekretariat@ip.uz.zgora.pl