31 marca 2021

Politologia religii

 

Politologia religii tom 1 (2014)
Religijne determinaty polityki

Politologia religii tom 2 (2015)
Polityka jako wyraz lub następstwo religijności

Politologia religii tom 3 (2016)
Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej

Politologia religii tom 4 (2017)
Polityczne uwarunkowania religii Religijne uwarunkowania polityki

Politologia religii tom 5 (2018)
Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje

Politologia religii tom 6 (2018)
Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej

Politologia religii tom 7 (2018)
Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna

Politologia religii tom 8 (2018)
Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska