Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

25 listopada 2013 roku

25 listopada 2013 roku w ramach kolejnej edycji Forum Politycznego na zaproszenie Instytutu Politologii i Posła dra Waldemara Sługockiego wystąpił przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Pan Adam Urbaniak. Temat jego wykładu była Rada Miasta jako przedstawiciel społeczności lokalnej. Radny przedstawił zebranym swoją sylwetkę, po czym przystąpił do omówienia zasad działalności Rady Miasta wynikających z obowiązującego w Polsce prawa oraz przybliżył specyfikę funkcjonowania zielonogórskiej Rady Miasta jako przedstawiciela mieszkańców. Adam Urbaniak opowiadał także o sposobie procedowania Rady. Omówił również przykładowe problemy ze swojej wieloletniej praktyki jako przewodniczącego. Dodatkowo interesująca dla studentów była część dotycząca pomocy oferowanej zainteresowanym mieszkańcom w przygotowywaniu projektów uchwał, zgodnej z prawem realizacji ich postulatów. Ciekawym fragmentem występu było przybliżenie zasad podziału środków z realizowanego w Zielonej Górze budżetu obywatelskiego i zaprezentowanie własnej opinii odnośnie tej kwestii.

Po godzinnym wystąpieniu przyszedł czas na pytania z sali. Słuchaczy interesowało żywo przewidywane połączenia miasta i gminy Zielona Góra, pytano o stosunek gościa i jego partii do podziału środków finansowych oferowanych przez rząd za połączenie oraz specyfikę działalności Rady.