Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

18 grudnia 2013 roku

18 grudnia 2013 roku kolejnym gościem Forum Politycznego organizowanego przez Instytut Politologii UZ i posła dra Waldemara Sługockiego był prof. Dariusz Rosati – były minister spraw zagranicznych RP, były europarlamentarzysta, obecnie poseł PO, znany ekonomista i wykładowca akademicki. Wystąpił z wykładem pt. Kryzys w strefie euro – konsekwencje dla Polski. Profesor scharakteryzował obecną sytuację ekonomiczną państw Unii Europejskiej wskazując jednocześnie na źródła kryzysu i konsekwencje zjawiska dla naszego państwa. W jego opinii nie był to kryzys strefy euro jako takiej (prelegent uważa, że kryzys już się zakończył), a tylko kilku jej członków, którzy nie przestrzegali procedur. O stabilnej kondycji europejskiej waluty świadczyć ma stosunek euro do dolara w ostatnich latach. Kryzys zmusił członków strefy euro do zintensyfikowania współpracy w obszarze polityki fiskalnej, co jest klarownym sygnał dla innych, że poprzez przyjęcie wspólnej waluty dojdzie do wzmocnienia stabilności systemu bankowego oraz zacieśniania i utrwalania procesu integracji europejskiej.