Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

20 stycznia 2014 roku

20 stycznia 2014 roku gościem Forum Politycznego był Poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, poseł kilku kadencji, były samorządowiec. Temat spotkania traktował o świadomości ekonomicznej i rozwoju społecznym. Licznie zgromadzonej publiczności przedstawił swoje poglądy na potrzebę zmian w projektowaniu rozwoju państwa. Według prelegenta Polska musi skonstruować zakres koniecznego edukowania młodych ludzi, gdyż władza jest od tego, by modernizować państwo. Skala populizmu jest wyższa w społeczeństwie im niższa wiedza ekonomiczna i powinno to zmuszać do refleksji i przedsięwzięcia kroków zapobiegawczych. Brak znajomości podstaw ekonomii powoduje niezdolność weryfikacji koncepcji polityków. Za przykład mylnego myślenia wskazał pomysł jednej z partii politycznych wypłacania tzw. emerytury obywatelskiej. Polacy oczekują wysokiej opieki państwa przy płaceniu niskich podatków, a tego pogodzić się nie da. Nie można zbudować nowoczesnego społeczeństwa, jeśli nie będzie ono posiadać wiedzy z ekonomii. Aby to osiągnąć potrzebna jest też silna klasa średnia, gdyż państwa, w których jest ona znaczącą częścią społeczeństwa, rozwinęły się. Jeżeli rząd nie odpowiada na potrzeby świadomego społeczeństwa (nie działa na rzecz modernizacji), to dobrze byłoby go zmienić na lepszą alternatywę. Niska świadomość społeczna jest problemem Polski.

Poseł zwracał także uwagę na zalety prywatyzacji oraz mylne wyobrażanie o tym zjawisku, szczególnie w mniejszych ośrodkach, gdzie kojarzy się ona z bezrobociem i nędzą, a często właśnie pojawienie się inwestora zagranicznego rozwinęło przejęte przedsiębiorstwo i dało pracę większej liczbie osób niż to było w poprzednich realiach. Wywód gościa zakończyła gorąca dyskusja z zebranymi słuchaczami, którzy zadawali pytania o zmiany w OFE, politykę prowadzoną przez rząd czy receptę na poprawę jakości życia obywateli.