Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

27 maja 2014

Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej w terenie

27 maja 2014 roku gościem „Forum Politycznego” był wojewoda lubuski Pan Jerzy Ostrouch. Na początku gość przedstawił sytuację bieżącą z zakresu sytuacji powodziowej w województwie lubuskim opisując punkty newralgiczne wskazał na Gubin jako jedyne miasto pozbawione wałów na Nysie Łużyckiej. Szczegółowo omówił przygotowanie władz wojewódzkich do ewentualnej walki z żywiołem. W ten sposób opisał ostatnie 3 dni swojej pracy. W województwoie lubuskim mamy tzw. 5 newralgicznych punktów (odcinki wałów na Bobrze i Nysie Łużyckiej), na których zawsze skupia się największa uwaga służb ratunkowych.

Wojewoda to reprezentant władzy centralnej z umocowaniem w konstytucji (art. 152, 171). W opinii prelegenta bycia przedstawicielem rządu w regionie to najmocniejsze umocowanie. Omówiono funkcje wojewody. Scharakteryzowano jednostki administracji zespolonej z wojewodą, których jest 12. Funkcjonują także 2 rejony dyspozycyjne – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Roczny koszt gotowości jednego ambulansu to 1 100 000 zł.

W opinii wojewody nadzór nad samorządami to bardzo duża odpowiedzialność.

Ważną powinnością wojewody jest zarządzenie zastępcze w związku z kopalnią Gubin-Brody. Jego celem jest wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania umieścić złoża i zabezpieczyć interesy państwa. To jest pierwsze takie wydane zarządzenie wojewody lubuskiego.

Pytania z Sali.

W opinii gościa urząd wojewody coraz mniej wikłany jest w bieżącą politykę lokalną, a więcej zajmuje się pracą, realizacją zadań. Koncepcję powrotu do idei 49 województw jako odwołująca się do resentymentów, a nie merytorycznych treści zarządzania państwem. Zainicjowane w Zielonej Górze połączenie z gminą jest wstępem do łączenia powiatów w całej Polsce na wzór niemiecki – gdzie standardem jest minimum 200 tys. mieszkańców na powiat, a nie jak obecnie zdarza się w Polsce, że tylko kilkadziesiąt, co nie pozwala na odpowiednie finansowanie zadań.

W sprawie budowy kopalni Gubin-Brody premier Donald Tusk powiedział w Żaganiu, że Polska energetyka będzie rozwijała się w oparciu o węgiel kamienny i brunatny i Polska od tego nie odejdzie.