Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

28 kwietnia 2014

28 kwietnia 2014 roku gościem Forum Politycznego organizowanego przez Instytut Politologii i dra Waldemara Sługockiego był Arkady Fiedler – poseł PO trzech kadencji, podróżnik. Pochodzący z rodziny podróżników, syn autora słynnej książki „Dywizjon 303”. Zaprezentował wykład pt. Wyprawa do świata Majów. Opowiadał o swoich doświadczeniach z podróży. Sam siebie określił przede wszystkim jako podróżnika i muzealnika, a nie posła. Opowiadał o zderzeniu kulturowym, którego doświadczył spotykając się ze starszyzną plemienną debatującą nad losem jego przygotowywanej przez wiele miesięcy wyprawy z powodu złamania zakazu fotografowania miejscowych. Szanując wolę mieszkańców stworzył tzw. „zdjęcia opisowe”. Podróżnik sam przygotowywał sobie jedzenie, co było dla mężczyzn-tubylców nie do pomyślenia. Czynność zarezerwowana dla kobiet nie może być wykonywana przez mężczyznę, gdyż straci on honor i cześć. Arkady Fiedler wiele nauczył się od Majów o sztuce kulinarnej, tradycji, medycynie. Dużo uwagi poświęcił specyfice pozycji szamana w środowisku Majów, ich zdolnościom widzenia aury człowieka. Według opowieści znajomy szaman miał w przeszłości w kilka tygodni wyleczyć z nowotworu George’a Busha seniora, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W drugiej części wystąpienia bohater przytaczał fragmenty swojej książki Majowie. Reaktywacja. W cytowanej części dopiero po śmierci człowiek „piękniał, mądrzał”. Wcześniej był „niewidoczny”. Wśród Majów osoba, która ukończyła 50 lat może robić to, co jej się podoba, jest autorytetem. Inni nie mają prawa zareagować. Zasiadanie wśród starszyzny plemiennej jest przywilejem, splendorem. Poza kultywującymi tradycji są wśród Majów ludzie nowocześni, pracujący jako nauczyciele, rozumiejący problematykę współczesności, którzy próbują zmienić mentalność młodych Majów, zachęcić ich do edukowania się.

Po wystąpieniu można było porozmawiać z gościem oraz zakupić napisaną przez niego książkę.