Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

KONFERENCJA NAUKOWA „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna” - 26.09.2009.