Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Politologia religii

Tomy

Politologia religii tom 1
Religijne determinaty polityki

Politologia religii tom 2
Polityka jako wyraz lub następstwo religijności

Politologia religii tom 3
Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej

Politologia religii tom 4
Polityczne uwarunkowania religii Religijne uwarunkowania polityki

Politologia religii tom 5
Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje

Politologia religii tom 6
Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej

Politologia religii tom 7
Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna

Politologia religii tom 8
Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska