Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Dane teleadresowe:

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Zielonej Górze

Instytut Politologii
UZ Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
310;
(068) 328 47 73
  www.ip.uz.zgora.pl,
  PTNP@ip.uz.zgora.pl