Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr Weronika Górnicka

W.Gornicka
 - (A-16)
+48 (68) 328 47 65
Konsultacje: czytaj więcej...
-

dr Weronika Górnicka – absolwentka politologii (specjalność Integracja europejska) na Uniwersytecie Zielonogórskim, stypendystka programu Erasmus (Universidad Católica San Antonio de Murcia, kierunek dziennikarstwo). Rozprawa doktorska „Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i polityka” obroniona w 2018 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk). Zastępca sekretarza redakcji czasopisma „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities. Główne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z sytuacją polityczną współczesnej Hiszpanii oraz teoria polityki.