Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji

pod redakcją Adama Jarosza

Celem serii jest identyfikowanie problemów, które dotyczą polskiego samorządu terytorialnego, ich analiza oraz przedstawianie możliwych rozwiązań oraz usprawnień jego działania. Tomy publikowane w ramach serii zawierają prace przedstawicieli różnych dziedzin nauki, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

Redaktorem serii jest dr Adam Jarosz, adiunkt w Instytucie Politologii UZ.

Kontakt: a.jarosz@ip.uz.zgora.pl

Seria ukazuje się nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poszczególne tomy można nabyć poprzez stronę Oficyny Wydawniczej UZ:

http://www.ow.uz.zgora.pl/