Instytut Politologii

Roz. Textu

Kontakt

Instytut Politologii
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
310 budynek A16
(68) 328 47 73
(+48 68) 328 32 79
(Sekretariat Wydziału Humanistycznego)
sekretariat@ip.uz.zgora.pl