Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr Wioletta Husar-Poliszuk

W.Husar
 154D (A-16)
+48 (68) 328 47 79
Konsultacje: czytaj więcej...
 husar_w@wp.pl

Absolwentka politologii i bezpieczeństwa narodowego (2013). Wielokrotna stypendystka programu Santander Universidades. Rozprawa doktorska pt. „Radykalizacja independentyzmu katalońskiego w XXI wieku” obroniona z wyróżnieniem w 2018 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (promotor prof. UZ dr hab. Ryszard Michalak, promotor pomocniczy dr Piotr Pochyły). Główne zainteresowania naukowe: independentyzm kataloński, sytuacja polityczno-społeczno-gospodarcza Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem Katalonii, hiszpańskie nacjonalizmy peryferyjne, historia, kultura i tożsamość narodowa Katalończyków, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w warunkach decentralizacji niesymetrycznej w Hiszpanii oraz kwestie związane z marką narodową.