Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Forum Polityczne

28 kwietnia 2014 roku gościem Forum Politycznego organizowanego przez Instytut Politologii i dra Waldemara Sługockiego był Arkady Fiedler – poseł PO trzech kadencji, podróżnik. Pochodzący z rodziny podróżników, syn autora słynnej książki „Dywizjon 303”. Zaprezentował wykład pt. Wyprawa do świata Majów. Opowiadał o swoich doświadczeniach z podróży. Sam siebie określił przede wszystkim jako podróżnika i muzealnika, a nie posła. Opowiadał o zderzeniu kulturowym, którego doświadczył spotykając się ze starszyzną plemienną debatującą nad losem jego przygotowywanej przez wiele miesięcy wyprawy z powodu złamania zakazu fotografowania miejscowych. Szanując wolę mieszkańców stworzył tzw. „zdjęcia opisowe”. Podróżnik sam przygotowywał sobie jedzenie, co było dla mężczyzn-tubylców nie do pomyślenia. Czynność zarezerwowana dla kobiet nie może być wykonywana przez mężczyznę, gdyż straci on honor i cześć. Arkady Fiedler wiele nauczył się od Majów o sztuce kulinarnej, tradycji, medycynie. Dużo uwagi poświęcił specyfice pozycji szamana w środowisku Majów, ich zdolnościom widzenia aury człowieka. Według opowieści znajomy szaman miał w przeszłości w kilka tygodni wyleczyć z nowotworu George’a Busha seniora, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W drugiej części wystąpienia bohater przytaczał fragmenty swojej książki Majowie. Reaktywacja. W cytowanej części dopiero po śmierci człowiek „piękniał, mądrzał”. Wcześniej był „niewidoczny”. Wśród Majów osoba, która ukończyła 50 lat może robić to, co jej się podoba, jest autorytetem. Inni nie mają prawa zareagować. Zasiadanie wśród starszyzny plemiennej jest przywilejem, splendorem. Poza kultywującymi tradycji są wśród Majów ludzie nowocześni, pracujący jako nauczyciele, rozumiejący problematykę współczesności, którzy próbują zmienić mentalność młodych Majów, zachęcić ich do edukowania się.

Po wystąpieniu można było porozmawiać z gościem oraz zakupić napisaną przez niego książkę.

31 marca 2014 roku kolejnym gościem „Forum Politycznego” był prezydent Zielonej Góry Pan Janusz Kubicki – włodarz od dwóch kadencji, samorządowiec, były dyrektor zielonogórskiej Polikliniki. Temat wystąpienia: „Zarządzanie miastem na prawach powiatu”. Na początku prelegent przedstawił problematykę miasta na prawach powiatu na przykładzie Zielonej Góry. Dokonał charakterystyki zadań miasta, złożoności budżetu ze szczegółowym podziałem wydatków i dochodów. Przedstawił zawiłości prawa samorządowego odwołując się do przypadku remontu jednego z rond wokół miasta, które leży na terenie aż czterech gmin, co spowodowało spór między samorządami.

Najważniejszym elementem wystąpienia okazała się dyskusja z publicznością na temat pomysłu połączenia miasta i gminy Zielona Góra. Prezydent długo i wnikliwie tłumaczył zebranym przyczyny konieczności fuzji oświadczając, że „Zielona Góra w obecnych granicach straciła możliwości rozwoju”. Jest to projekt przyszłościowy, którego celem jest silniejszy samorząd. Jesteśmy w ostatniej tak korzystnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej i należy to wykorzystać, ponieważ wspólnota sprzyja tworzeniu aglomeracji. Dodatkowym, ale istotnym celem połączenia jest spowodować, by Zielona Góra była traktowana poważnie w Warszawie przy podziale środków centralnych dla samorządów, a nie jak „małe miasteczko na zachodzie Polski”. Wpłynie to również na zmianę postrzegania Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym miejscu gość odwołał się do wydarzeń z przed kilku lat, kiedy 8 największych uczelni rozdzieliło między siebie gro środków i tylko uporowi posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie Kielc zawdzięczamy zmianę rozdziału funduszy i częściowe uwzględnienie potrzeb mniejszych ośrodków. Przy centralnym podziale środków duże miasta dostają po kilkaset milionów złotych z budżetu, a Zielona Góra tylko 5 mln. Podsumowując dłuższy wywód o nie braniu pod uwagę naszych interesów w Warszawie odwołał się do decyzji o poprowadzeniu autostrady A2 przez środek województwa lubuskiego, co nie uwzględnia potrzeb żadnej ze stolic i jest niewytłumaczalne. W jego ocenie brak jest argumentów o stracie po połączenie. Jest to operacja, na której wszyscy zyskają. Argumentacja prezydenta spotkała się z żywą reakcją zebranych przyczyniając się do merytorycznej dyskusji.

24 lutego 2014 roku gościem „Forum Politycznego” organizowanego przez Instytut Politologii i Posła Waldemara Sługockiego był Poseł na Sejm RP Waldy Dzikowski (Platforma Obywatelska) – wieloletni wójt gminy Tarnowo Podgórne, współautor jej gospodarczego sukcesu (od wielu lat w rankingach w pierwszej piątce najbogatszych i najlepiej zarządzanych gmin w Polsce). Obecnie członek Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem jego wystąpienia były Praktyczne aspekty kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego.

Na początku wystąpienia gość przedstawił swoje doświadczenia z transformacji gminy Tarnowo Podgórne i wyraził dumę z faktu, że położył fundament pod jej sukces. Waldy Dzikowski: „Ludzie oczekiwali szybkich zmian, ale najpierw trzeba było zaplanować następne 10-20 lat”. Dużą wagę przywiązywano do rozwoju nauki i rekreacji oraz tworzono miejsca pracy dla młodych ludzi, rozwijano budownictwo mieszkaniowe. Celem tych działań było zachęcenie do pozostania w gminie oraz stworzenie dogodnych warunków życia dla tych, którzy przyjadą do Tarnowa Podgórnego w poszukiwaniu pracy. Według posła najważniejsze jest myślenie, przewidywanie potrzeb.

Prelegent przedstawił się jako zwolennik wyborów bezpośrednich w samorządach oraz wprowadzenia we wszystkich gminach w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, których zaletą jest zmniejszenie obszaru działalności politycznej, tym samym pozwala to na ograniczenie kosztów kampanii dla kandydata i przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Zmiana prowadzi do rywalizacji „jeden na jednego”, co pozwala się sprawdzić, zebrać cenne doświadczenia. Waldy Dzikowski wskazał słuchaczom różnice między okręgami jednomandatowymi a wyborami proporcjonalnymi. W jego ocenie panaceum na zwycięstwo w wyborach nie jest sama kampania, która tylko lekko poprawia wizerunek. Jego budowanie z kolei jest długą drogą, zmusza do prowadzenia polityki „door to door”, bezpośredniego spotykania się z ludźmi. Wykład zakończyła dyskusja z zebranymi.

20 stycznia 2014 roku gościem Forum Politycznego był Poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, poseł kilku kadencji, były samorządowiec. Temat spotkania traktował o świadomości ekonomicznej i rozwoju społecznym. Licznie zgromadzonej publiczności przedstawił swoje poglądy na potrzebę zmian w projektowaniu rozwoju państwa. Według prelegenta Polska musi skonstruować zakres koniecznego edukowania młodych ludzi, gdyż władza jest od tego, by modernizować państwo. Skala populizmu jest wyższa w społeczeństwie im niższa wiedza ekonomiczna i powinno to zmuszać do refleksji i przedsięwzięcia kroków zapobiegawczych. Brak znajomości podstaw ekonomii powoduje niezdolność weryfikacji koncepcji polityków. Za przykład mylnego myślenia wskazał pomysł jednej z partii politycznych wypłacania tzw. emerytury obywatelskiej. Polacy oczekują wysokiej opieki państwa przy płaceniu niskich podatków, a tego pogodzić się nie da. Nie można zbudować nowoczesnego społeczeństwa, jeśli nie będzie ono posiadać wiedzy z ekonomii. Aby to osiągnąć potrzebna jest też silna klasa średnia, gdyż państwa, w których jest ona znaczącą częścią społeczeństwa, rozwinęły się. Jeżeli rząd nie odpowiada na potrzeby świadomego społeczeństwa (nie działa na rzecz modernizacji), to dobrze byłoby go zmienić na lepszą alternatywę. Niska świadomość społeczna jest problemem Polski.

Poseł zwracał także uwagę na zalety prywatyzacji oraz mylne wyobrażanie o tym zjawisku, szczególnie w mniejszych ośrodkach, gdzie kojarzy się ona z bezrobociem i nędzą, a często właśnie pojawienie się inwestora zagranicznego rozwinęło przejęte przedsiębiorstwo i dało pracę większej liczbie osób niż to było w poprzednich realiach. Wywód gościa zakończyła gorąca dyskusja z zebranymi słuchaczami, którzy zadawali pytania o zmiany w OFE, politykę prowadzoną przez rząd czy receptę na poprawę jakości życia obywateli.

18 grudnia 2013 roku kolejnym gościem Forum Politycznego organizowanego przez Instytut Politologii UZ i posła dra Waldemara Sługockiego był prof. Dariusz Rosati – były minister spraw zagranicznych RP, były europarlamentarzysta, obecnie poseł PO, znany ekonomista i wykładowca akademicki. Wystąpił z wykładem pt. Kryzys w strefie euro – konsekwencje dla Polski. Profesor scharakteryzował obecną sytuację ekonomiczną państw Unii Europejskiej wskazując jednocześnie na źródła kryzysu i konsekwencje zjawiska dla naszego państwa. W jego opinii nie był to kryzys strefy euro jako takiej (prelegent uważa, że kryzys już się zakończył), a tylko kilku jej członków, którzy nie przestrzegali procedur. O stabilnej kondycji europejskiej waluty świadczyć ma stosunek euro do dolara w ostatnich latach. Kryzys zmusił członków strefy euro do zintensyfikowania współpracy w obszarze polityki fiskalnej, co jest klarownym sygnał dla innych, że poprzez przyjęcie wspólnej waluty dojdzie do wzmocnienia stabilności systemu bankowego oraz zacieśniania i utrwalania procesu integracji europejskiej.

25 listopada 2013 roku w ramach kolejnej edycji Forum Politycznego na zaproszenie Instytutu Politologii i Posła dra Waldemara Sługockiego wystąpił przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Pan Adam Urbaniak. Temat jego wykładu była Rada Miasta jako przedstawiciel społeczności lokalnej. Radny przedstawił zebranym swoją sylwetkę, po czym przystąpił do omówienia zasad działalności Rady Miasta wynikających z obowiązującego w Polsce prawa oraz przybliżył specyfikę funkcjonowania zielonogórskiej Rady Miasta jako przedstawiciela mieszkańców. Adam Urbaniak opowiadał także o sposobie procedowania Rady. Omówił również przykładowe problemy ze swojej wieloletniej praktyki jako przewodniczącego. Dodatkowo interesująca dla studentów była część dotycząca pomocy oferowanej zainteresowanym mieszkańcom w przygotowywaniu projektów uchwał, zgodnej z prawem realizacji ich postulatów. Ciekawym fragmentem występu było przybliżenie zasad podziału środków z realizowanego w Zielonej Górze budżetu obywatelskiego i zaprezentowanie własnej opinii odnośnie tej kwestii.

Po godzinnym wystąpieniu przyszedł czas na pytania z sali. Słuchaczy interesowało żywo przewidywane połączenia miasta i gminy Zielona Góra, pytano o stosunek gościa i jego partii do podziału środków finansowych oferowanych przez rząd za połączenie oraz specyfikę działalności Rady.

Forum Polityczne jest cykliczną formułą, która będzie odbywała się raz w miesiącu i organizowane jest przez Instytut Politologii UZ oraz posła dra Waldemara Sługockiego. W ramach niej gościć z wykładami na Uniwersytecie będą posłowie oraz politycy lokalni.

Daty kolejnych spotkań:

  • 18 grudnia 2013 roku
  • 20 stycznia 2014 roku
  • 24 lutego 2014 roku
  • 31 marca 2014 roku
  • 28 kwietnia 2014 roku
  • 26 maja 2014 roku

28 października 2013 roku gościem Instytutu Politologii i posła dra Waldemara Sługockiego był poseł na Sejm RP dr hab. Killion Munyama. Prelegent wygłosił dla licznie zgromadzonej publiczności wykład pt. Relacje gospodarcze Polski z Afryką, podczas którego przybliżył specyfikę tego kontynentu, scharakteryzował problematykę ekonomiczną oraz analizował możliwości handlowe, jakie stoją przed Polską. Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania, na które gość z chęcią i kompetencją odpowiadał. Wśród nich znaleźli się wykładowcy, studenci oraz szerokie grono słuchaczy ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego wraz z gronem nauczycielskim.

W razie pytań prosimy o kontakt:

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
(+48 68) 328 47-73