Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Cele i zadania

ADRES
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa powstała została powołana przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego jesienią 2018 r. Koncepcja ideowa i programowa Pracowni Stworzona została przez jej kierownika dr hab. Piotra Kwiatkiewicza prof. UZ. W założeniach obszarem badawczym leżącym w zainteresowań Pracowni pozostają relacje między polityką a rynkami energetycznymi w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.