Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ

O.Kiec
 305 (A-16)
+48 (68) 328 78 34
Konsultacje: czytaj więcej...
kiec@wp.pl
Publikacje
 
 
 • 2004 - prof. UZ w IP UZ
 • 2003 - 2004: docent w Instytucie Historii PAN w Warszawie (Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich w Poznaniu)
 • 1994 - 2003: adiunkt w Instytucie Historii PAN; kolokwium habilitacyjne 2.10.2002
 • 1989 - 1993: doktorant na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu
 • 1988 - 1989: służba w Wojsku Polskim
 • 1983 - 1988: studia na Wydziale Historycznym UAM

Stypendia:

 • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Johann Gottfried Herder-Institut (Marburg), DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung.
 • Tematyka seminariów magisterskich: najnowsza historia polityczna, stosunki polsko-niemieckie,polityka i religia, polityka historyczna.
 • Problematyka badawcza: stosunki polsko-niemieckie XIX-XXI wieku, stosunki wyznaniowe i narodowościowe oraz procesy modernizacji i sekularyzacji w Polsce i w Niemczech, pogranicze polsko-niemieckie, nacjonalizm w Europie.

Ważniejsze publikacje:

 • Protestantische Kirchen in Polen nach 1989, w: Katharina Kunter, Jens Holger Schjorring (Hg.), Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus. Die Zeit nach 1989 - Zäsur, Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn, Erlangen 2007, s. 41-66;
 • Protestantische Kirchen in Polen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft (1980-1990), w: Peter Maser, Jens Holger Schjorring (Hg.), Wie die Träumenden? Protestantische Kirchen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa, Erlangen 2003, s. 117-134;
 • Die protestantischen Kirchen in Polen unter kommunistischer Herrschaft (1945-1949), w: Peter Maser/Jens Holger Schjorring (Hg.), Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa, Erlangen 2002, s. 137-208;
 • Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918-1939, Wiesbaden 1998 (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien, Band 8).