Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ

P.Pochyly

e-mail: t.jaskulowski@ip.uz.zgora.pl


 
 

Tytus Jaskułowski studiował politologię, nauki społeczne oraz zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Doktoryzował się w Instytucie Studiów Politycznych PAN, habilitował na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz.  Zawodowo związany przez wiele lat z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Uniwersytetami Technicznymi w Dreźnie i Chemnitz oraz Centrum Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie.  Koordynuje edycję polskiego wydania raportów wschodnioniemieckiej Stasi dot. PRL w Oddziale IPN w Szczecinie. Przygotowuje także monografię na temat postrzegania polskich przesileń politycznych 1970-1989 przez zachodnioniemiecką dyplomację.