Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Główne kierunki badań

Al. Wojska Polskiego 69/303
65-762 Zielona Góra

(068) 328 47 65,
154d

Celem Katedry jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: istota i funkcje internacjologii, uczestnicy stosunków międzynarodowych, systemy międzynarodowe, polska polityka zagraniczna, wyznaczniki polityki zagranicznej, struktury organizacyjne współczesnego Świata i ich ewolucja, główne problemy współczesnego Świata, stosunki transatlantyckie, istota i formy integracji europejskiej, koncepcje integracji europejskiej, uwarunkowania i etapy rozwoju integracji europejskiej, status prawno-ustrojowy Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej.