Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ

R.Michalak
 303 (A-16)
+48 (68) 328 78 34
Konsultacje: czytaj więcej...
piotrkwiatkiewicz@gmail.com
Publikacje

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UAM – 2005), dr habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność systemy polityczne- stosunki międzynarodowe (UAM 2013); profesor UZ w Instytucie Politologii. Koordynator sieci naukowej EnSePol. Zainteresowania naukowe: rynki surowców i energii oraz ich oddziaływanie na stosunki międzynarodowe i systemy polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego i Środkowego Wschodu, bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna. Autor: Mocarstwa wobec Iraku (Toruń 2005, 2010), Przemiany polityczne w Azerbejdżanie – od republiki radzieckiej do niepodległego państwa.