Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

S.Dudra
 303 (A-16)
+48 (68) 328 47 65
Konsultacje: czytaj więcej...
stefan.dudra@wp.pl
Publikacje

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1991). Doktorat w zakresie historii uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (1996), a stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Zielonogórskim (2005). Pierwsze badania naukowe prowadził pod kierunkiem prof. Hieronima Szczegóły, a następnie prof. Czesława Osękowskiego. Pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia polityczna i historia Kościoła (ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów wschodnich). Jest autorem monografii "Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960", Głogów 1998 oraz "Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej", Zielona Góra 2004. Artykuły i recenzje publikował m.in. w "Studiach Zachodnich", "Roczniku Lubuskim", "Cerkiewnym Wiestniku", "Wiadomościach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego", "Roczniku Sądeckim","Roczniku Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej", "Almanachu Karpackim Płaj" i "Almanachu Diecezjalnym. Roczniku Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach".

Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities".

Od 1. czerwca 2014r roku członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych