Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Katedra Systemów Politycznych i Administracji

Główne kierunki badań

Al. Wojska Polskiego 69/301
65-762 Zielona Góra

(068) 328 47 60,
302
(068) 328 47 61

Celem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: system polityczny i jego elementy, typologia systemów politycznych, komparatystyka współczesnych systemów politycznych, współczesne teorie demokracji, funkcje wyborów w systemach demokratycznych i autorytarnych, systemy wyborcze, typologia reżimów politycznych, struktura i funkcje parlamentu, pozycja głowy państwa, kompetencje rządu, władza sądownicza w systemie politycznym, miejsce partii i grup interesów w systemie politycznym, rywalizacja polityczna, system polityczny RP, społeczeństwo obywatelskie.