Instytut Politologii

Roz. Textu

prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz

A.Malkiewicz
 301 (A-16)
+48 (68) 328 47 60
Konsultacje: czytaj więcej...
 amalkiewicz@wp.pl
Publikacje

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1973). Pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich PAN 1972-1973, w Uniwersytecie Wrocławskim 1973-1982, Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach 1982-1984, Politechnice Wrocławskiej 1984-1999. Od 1999 r. jest profesorem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizował się w problemach systemów politycznych, w szczególności prowadził badania nad systemami totalitarnymi: nazizmem i komunizmem oraz związkami między gospodarką a polityką. Po uzyskaniu tytułu profesora (w 2015 r.) zajął się problemami komunikacji politycznej, w szczególności dziedziną polityki językowej. Do najważniejszych publikacji należą: Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994; Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r., Wrocław 1998 (współautor: Krzysztof Ruchniewicz); Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji, Wrocław 2004 (współautorzy: Łukasz Kamiński, Krzysztof Ruchniewicz), Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego, Wrocław 2005 (współautorzy: Monika Bil, Artur Błoński), Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze, Warszawa 2005 (współautor: Zdeněk Jirásek); Rząd Marcinkiewicza, Wrocław 2006, Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Warszawa 2008, ss. 211 (współautor: Mariusz Gulczyński), Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Warszawa 2010, Samobójstwo demokracji. Czechosłowacja w okresie II Republiki 1938-1939, Wrocław – Zielona Góra 2013, Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym, Kraków 2016, Język a polityka. Przypadek Ukrainy (współautorzy: Andrzej Ksenicz, Jewhen Perehuda, Swietłana Sawojska, Wadim Semka).

Kontakt

Instytut Politologii
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
310 budynek A16
(68) 328 47 73
(+48 68) 328 32 79
(Sekretariat Wydziału Humanistycznego)
sekretariat@ip.uz.zgora.pl