Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr Beata Springer

B.Springer
 148 (A-16)
+48 (68) 328 47 69
Konsultacje: czytaj więcej...
beataspringer@wp.pl
Publikacje

WYKSZTAŁCENIE:

  1. Lipiec 2012 – stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Praca na temat: „Korpus Służby Cywilnej w Polsce w latach 1996–2009 – dylematy polityczne i organizacyjne” (promotor prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut).
  1. 2003 rok - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, kierunek – Politologia, specjalność – Administracja Publiczna.
  2. 2001 rok - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – Prawo.

Publikacje:

  1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego, październik 2006r. Wyd. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zeszycie 2(31)2006 – „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”
  2. Samorządowa służba cywilna. Czy możliwa jest profesjonalizacja pracowników samorządowych?, Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społęcnzym i gospodarczym, R. Herbut, A. Kubow, L.B. Paszkiewicz, J. Wojtaś (red.), Wyd. PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007.
  3. Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996 – 2009. Perspektywa porównawcza, Wyd. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie, Zarządzanie Publiczne Nr 3(21)/2012.

Zainteresowania naukowe:

Administracja publiczna, zarówno rządowa (korpus służby cywilnej), jak też samorządowa w różnorodnych aspektach jej funkcjonowania. Zarówno w wymiarze strukturalnym, funkcjonalnym, jak też procesowym. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem polski lokalnej, zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, partycypacją obywatelską. Ponadto system polityczny RP i jego ewolucja.

Od 7 lat zajmuje się szkoleniami urzędników (głównie samorządowych) w zakresie postępowania administracyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, a ostatnio konsultacji społecznych i modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.