Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr Lilla Młodzik

L.Mlodzik
 302 (A-16)
+48 (68) 328 78 33
Konsultacje: czytaj więcej...
 lilla-mlodzik@wp.pl
Publikacje

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zainteresowania naukowe:  psychospołeczne aspekty zarządzania organizacją (publiczną) dotyczące uwarunkowań zachowań jednostek i grup społecznych (motywacje, podejmowanie decyzji, komunikowanie się, przywództwo, konflikt i negocjacje, kultura organizacyjna, relacje władzy); zarządzanie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zajmujących się bezpieczeństwem.