Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Danuta Plecka, prof. UZ - kierownik

D.Plecka
 302 (A-16)
+48 (68) 328 78 33
Konsultacje: czytaj więcej...
 danakar1@wp.pl
Publikacje
 
 

Danuta Plecka (do 2013 roku Karnowska) pracuje w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Absolwentka nauk społecznych na UKW w Bydgoszczy. Doktorat obroniła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2004), a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2011).

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów partii politycznych,  szczególnie  w sferze idei i wartości reprezentowanych zarówno w projektach, jak i podejmowanych działaniach. Do sfery zainteresowań należy także  transformacja systemowa w Polsce po 1989 roku, a szczególnie wpływ idei i postaw liberalnych na jej przebieg. W sferze zainteresowań badawczych znajduje się także kondycja obywatela i jego partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna w sferze politycznej.

Autorka artykułów naukowych, monografii, redaktorka prac zbiorowych, m. in. W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej (2005) i Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej (2011). Kierownik i uczestnik kilkunastu projektów badawczych, licznych konferencji naukowych, członek rad naukowych i redakcji m. in. takich czasopism, jak: Preferencje Polityczne, czy European Journal of Transformation Studies. Zastępca redaktora naczelnego Athenaeum. Political Science.