Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Katedra Teorii Polityki i Administracji

Główne kierunki badań

Al. Wojska Polskiego 69/312
65-762 Zielona Góra

(068) 328 47 60,
145d, 147d

Celem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: teoria i praktyka - spory dotyczące roli myślenia teoretycznego, podejście normatywne w polityce, podejście empiryczne w polityce, podejście krytyczne w polityce, podejście historyczne w polityce, teorie władzy politycznej, teorie podmiotowości,teorie działań politycznych, teorie kultury politycznej, teorie zmiany i rozwoju politycznego, metodologia badań politologicznych.