Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz - kierownik

W.Hladkiewicz
 312 (A-16)
+48 (68) 328 47 79
Konsultacje: czytaj więcej...
 w.hladkiewicz@vp.pl
Publikacje
 
 

Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim. W 1973 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat pracy: „Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890”, a w 1977 roku uzyskał na tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę pt. „Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949”. W 1996 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972”. Stypendysta europejskich uczelni i instytutów (Drezno, Pecs, Exeter, Güstrow). Promotor dwóch rozpraw doktorskich (dr Anna Łoś-Tomiak, dr Adam Ilciów). Autor trzech książek naukowych („Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972”, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, „System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919”) oraz ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii polityki, metodologii badań politologicznych, dziejach Polonii oraz polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.