Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ

L.Mlynczyk
 306 (A-16)
+48 (68) 328 30 88
Konsultacje: czytaj więcej...
 l.mlynczyk@ip.uz.zgora.pl
Publikacje

Dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ, zastępca Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego; doktorat 2009 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; habilitacja Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (2017); profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Polityki. Specjalizuje się w badaniach dotyczących metodologii badań politologicznych; metateorii oraz teorii polityki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów poznawczych dotyczących polityczności zjawisk społecznych. Autor książki „Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych” (Wydawnictwo Elipsa - Warszawa 2015). Redaktor tematyczny czasopism naukowych „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities” Wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Zielonej Górze. Komentator polityczny.

 

Redaktor tematyczny (teoria tożsamości narodowych, kulturowych i etnicznych, antropologia polityki) w czasopiśmie naukowym "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities".

Dr hab. Łukasz Młyńczyk, zastępca Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego; doktorat 2009 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; habilitacja Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (2017); adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodologii Badań Politologicznych. Specjalizuje się w badaniach dotyczących metodologii badań politologicznych; metateorii oraz teorii polityki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów poznawczych dotyczących polityczności zjawisk społecznych. Autor książki „Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych” (Wydawnictwo Elipsa - Warszawa 2015). Redaktor tematyczny czasopism naukowych „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities” Wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Zielonej Górze. Komentator polityczny.

Redaktor tematyczny (teoria tożsamości narodowych, kulturowych i etnicznych, antropologia polityki) w czasopiśmie naukowym "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities