Instytut Politologii

Roz. Textu

Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities

online ISSN 2543-9391
           ISSN 2084-848X
6 pkt. w parametryzacji MNiSW z 2015r.

 - jest rocznikiem wydawanym przez Pracownię Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem powstania jest prezentowanie zagadnień narodowościowych, związanych zarówno z przeszłością, jak i czasem teraźniejszym, z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Publikacje koncentrują się na kwestiach narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, teorii tożsamości narodowej, kulturowej i etnicznej. Ważnym elementem jest również problematyka tzw. mniejszościowych Kościołów i związków religijnych. Intencją redaktorów pisma jest umieszczenie wymienionych kwestii w szeroko rozumianej analizie politologicznej, uwzględniającej w aspekcie podmiotowym oraz przedmiotowym jej relację z takimi dyscyplinami nauk, jak: stosunki międzynarodowe, historia, filozofia, socjologia, prawo, antropologia, sztuki piękne oraz działami nauk: językoznawstwo, demografia. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły naukowe, recenzyjne, recenzje, sprawozdania. Drukowane są one zarówno w języku polskim i w językach obcych.

Numery / Issues

OD NUMERU 6 PRZEGLĄD NARODOWOŚCIOWY BĘDZIE DOSTĘPNY POD LINKIEM  DE GRUYTER

  • Adres
  • Address
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznym.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com
Institute of Political Science of the University of Zielona Góra
Laboratory for Research on National Minorities and Ethnical.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com