Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu
  • Adres
  • Address
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznym.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com
Institute of Political Science of the University of Zielona Góra
Laboratory for Research on National Minorities and Ethnical.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com