Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Redakcja - Editorial team

Stefan Dudra – redaktor naczelny / Editor-in-Chief

Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Zielonogórski,
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra, POLSKA,
stefan.dudra@wp.pl
Department of Humanities,
University of Zielona Góra,
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra, POLAND,
stefan.dudra@wp.pl

Redaktorzy regionalni / Regional Editors
Igor Petrenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
igor.petrenko87@gmail.com
Michal Kozubík, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
mkozubik@ukf.sk 

Sekretarz / Secretary
Piotr Pochyły, University of Zielona Góra, Poland
piotr_pochyly@yahoo.com

Zastępca sekretarza / Deputy of Secretary
Anna Ratke-Majewska, University of Zielona Góra, Poland
a.ratke-majewska@ip.uz.zgora.pl

Redaktor językowy / Language Editor
Jarosław Chojak, ODN Zielona Góra, Poland

Redakcja techniczna / Technical Editor
Arkadiusz Sroka, University of Zielona Góra Printing House