Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Redaktorzy tematyczni - Editorial board

  • Jarosław Macała (University of Zielona Góra, Poland) – geopolityka, myśl polityczna geopolitics, political thought
  • Ryszard Michalak (University of Zielona Góra, Poland) – religie, politologia religii, nacjonalizmy, separatyzmy, kościoły i związki wyznaniowe, polityka wyznaniowa / religions, political science of religion, nationalism, separatism, churches and religious associations, religious policy
  • Łukasz Młyńczyk (University of Zielona Góra, Poland) - teoria tożsamości narodowych, kulturowych i etnicznych, antropologia polityki, integracja europejska / theory of national identity, cultural and ethnic anthropology of politics, european integration
  • Bartłomiej Secler (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) - polityka historyczna, polityka pamięci, media / politics of history, politics of memory, media
  • Arkadiusz Tyda (Rahn Education, Poland) – mniejszości narodowe, migracje / national and ethnic minorities, migration
  • Aleksandra Kruk (University of Zielona Góra, Poland) – redaktor statystyczny / statistical editor