Instytut Politologii

Roz. Textu

Redaktorzy tematyczni - Editorial board

  • Jarosław Macała – geopolityka, myśl polityczna / University of Zielona Góra, Poland
  • Ryszard Michalak – religie, politologia religii, nacjonalizmy, separatyzmy, kościoły i związki wyznaniowe, polityka wyznaniowa / University of Zielona Góra, Poland
  • Łukasz Młyńczyk - teoria tożsamości narodowych, kulturowych i etnicznych, antropologia polityki, integracja europejska / University of Zielona Góra, Poland
  • Bartłomiej Secler (UAM Poznań) - polityka historyczna, polityka pamięci, media
  • Arkadiusz Tyda – mniejszości narodowe, migracje / University of Zielona Góra, Poland
  • Aleksandra Kruk – redaktor statystyczny / University of Zielona Góra, Poland