Instytut Politologii

Roz. Textu

WOJNA / POKÓJ

Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym w Łagowie Lubuskim w dniach 4-6.06.2018r.

Zapraszamy na odbywającą się w dniach 4-6 czerwca 2018 roku w Łagowie konferencję naukową Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Szczegółowe informacje w załącznikach

Konferencja
karta uczestnika

Stefan Dudra - SKETCHES FROM THE HISTORY OF RELIGION AND IDENTITY OF ORTHODOX LEMKOS

Ład energetyczny – rzeczywistość i idee

FORMULARZ

Adónde vas, España

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością i satysfakcją dzielimy się z Państwem bardzo dobrą wiadomością. W najnowszym rankingu kierunków studiów (Perspektywy 2017) zielonogórska politologia została sklasyfikowana na 11. miejscu w Polsce (współczynnik 44,9). Jest to awans o 11 miejsc w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym (współczynnik 34,2). Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu: pracownikom, doktorantom, studentom i absolwentom. Z tak mocnym mandatem tym bardziej zapraszamy kandydatów na politologię i stosunki międzykulturowe w roku akademickim 2017/2018.

POLSKA 1945-2015 Historia polityczna

W 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka autorstwa profesora Andrzeja Piaseckiego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dr hab. Ryszarda Michalaka, prof. UZ pt. Polski 1945-2015. Historia polityczna.

Prezentowana publikacja składa się z ośmiu głównych części: Bez suwerenności, praworządności, demokracji 1945–1956 2. Niepokoje w czasach stagnacji 1957–1970 3. Dekada rozwoju i kryzysu 1971–1980 4. Reglamentowanie wolności 1981–1988 5. Spokojna transformacja 1989–1995 6. Stabilizacja i integracja 1996–2005 7. Modernizacja z konsolidacją 2006–2011 8. Polska syta i Polska zbuntowana 2012–2015. Narracja ma charakter chronologiczno-problemowy. W założeniu autorów książka jest podręcznikiem akademickim, dlatego zamieszczono w niej odwołania do niezbędnej literatury, liczne teksty źródłowe oraz materiały graficzne.

Fragmenty recenzji:

Joanna Dzwończyk, politolog, (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): - Podkreślić przy tym należy erudycję Autorów, jak też znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność wykorzystywania źródeł nie tylko stricte historycznych, ale i z różnych dziedzin nauk społecznych – politologii, socjologii czy psychologii społecznej. [..] Monografia napisana jest w sposób konsekwentny i zwarty, a nadana jej przez Autorów struktura wskazuje na głębokie przemyślenie i uporządkowanie problematyki, jak też pozwala wysoko ocenić warsztat badawczy, którym się posługują […]. Odnosząc się do strony językowej recenzowanej monografii podkreślić należy, że wywód prowadzony jest w sposób spójny, logiczny.

Joanna Wojdon, historyk (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego): - Autorom udało się zachować dystans do opisywanych wydarzeń, postaci i zjawisk. Unikają przy tym narzekania i moralizatorstwa. Należy podkreślić, że analizowana monografia oparta jest o solidne badania naukowe. Uwzględnia najnowsze ustalenia historyków, politologów i socjologów. […] Ciekawym zabiegiem jest przywołanie w kapsułach wybranych – a przy tym nieoklepanych – tekstów źródłowych, w tym zwłaszcza relacji uczestników wydarzeń. Takie oddanie głosu świadkom historii znakomicie urozmaica tekst, pozwala pokazać różne punkty widzenia oraz perspektywę osobistą, a także wprowadzić do naukowej monografii narrację bardziej potoczną, emocjonalną.

Polityczne uwarunkowania religii Religijne uwarunkowania polityki

TOM-2 / Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie

Parametryzacja Index Copernicus

Miło Nam poinformować, że w dorocznej ocenie czasopism naukowych dokonywanej przez Index Copernicus "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities" otrzymało następujące wskaźniki:

 ICV 2014: 46.14
Standardized Value: 5.08

Stosunki Międzykulturowe