Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

mgr Danuta Krawczyk

D.Krawczyk
 303 (A-16)
+48 (68) 328 47 65
Konsultacje: czytaj więcej...
danutta_k@o2.pl

Absolwentka Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, rok 2012. Praca dyplomowa: Polskie władze wyznaniowe wobec „Akcji Mazurskiej” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, napisana pod kierunkiem dr hab Stefana Dudry, prof. UZ. Planowana rozprawa doktorska: Polska Rada Ekumeniczna wobec przemian społeczno-politycznych w Polsce i na świecie (Promotorzy: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ oraz dr Ryszard Michalak).