Instytut Politologii

Roz. Textu

Przyznanie tytułów profesora zwyczajnego

"6 października 2015 roku odbyła się instytutowa uroczystość związana z przyznaniem przez prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę tytułów profesora zwyczajnego dwóm pracownikom Naszego Instytutu. Wyróżnieni zostali: prof. Wiesław Hładkiewicz i prof. Andrzej Małkiewicz. Szanowni Jubilaci wygłosili dla licznie przybyłej publiczności okolicznościowe wykłady związane z prowadzonymi przez siebie badaniami i obserwacjami".