Instytut Politologii

Roz. Textu

konferencja naukowa pt. „Samorząd miasta na prawach powiatu

Szanowni Państwo,

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 14.-15.04.2016 organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie”.

Miasta na prawach powiatu jako jeden z elementów zdecentralizowanej władzy państwowej są niezwykle istotnym zagadnieniem natury formalno-prawnej, politycznej a przede wszystkim praktycznej dla funkcjonowania państwa oraz dla społeczności lokalnych. Celem konferencji jest ukazanie kondycji samorządów miejskich w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym, jak też prawnym. Przedstawione zostaną ich funkcje i sposoby realizacji zadań publicznych. Konferencja będzie też okazją do refleksji nad kierunkami i tendencjami rozwojowymi polskich miast na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu. W załączniku przesyłamy informację o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Z poważaniem
Adam Jarosz

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie