Instytut Politologii

Roz. Textu

Jednostki pomocnicze w polskich gminach

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się praca pod redakcją naszych pracowników dra Adam Jarosza i dr Beaty Springer:

Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania.

Książka ta jest pierwszym tomem serii wydawniczej Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, w której podejmowane są problemy polskich samorządów.

Redaktorzy serdecznie dziękują recenzentom za krytyczne uwagi: prof. Alfred Lutrzykowski i prof. Andrzejowi K. Piaseckiemu

oraz autorom:

drowi Tomaszowi Mollowi, dr Katarzynie Płonce-Bielenin, prof. Małgorzacie Ofiarskiej, dr Dorocie Fleszer, drowi Arkadiuszowi Ptakowi, prof. Grzegorzowi Radomskiemu, mgr Marzenie Piątkowskiej, mgr Marcie Katulskiej, drowi Radosławowi Bulowi, dr Beacie Słobodzian, drowi Sebastianowi Kubasowi, dr Joannie Krukowskiej, dr Grażynie Piechocie, dr Ewie Koniuszewskiej, dr Monice Augustyniak i dr Jackowi Schindlerowi.Szczególne podziękowania redaktorzy pragną przekazać Prezydentowi Miasta Zielonej Góry, Panu Januszowi Kubickiemu za wsparcie finansowe.