Instytut Politologii

Roz. Textu

Parametryzacja Index Copernicus

Miło Nam poinformować, że w dorocznej ocenie czasopism naukowych dokonywanej przez Index Copernicus "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities" otrzymało następujące wskaźniki:

 ICV 2014: 46.14
Standardized Value: 5.08