Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

POLSKA 1945-2015 Historia polityczna

W 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka autorstwa profesora Andrzeja Piaseckiego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dr hab. Ryszarda Michalaka, prof. UZ pt. Polski 1945-2015. Historia polityczna.

Prezentowana publikacja składa się z ośmiu głównych części: Bez suwerenności, praworządności, demokracji 1945–1956 2. Niepokoje w czasach stagnacji 1957–1970 3. Dekada rozwoju i kryzysu 1971–1980 4. Reglamentowanie wolności 1981–1988 5. Spokojna transformacja 1989–1995 6. Stabilizacja i integracja 1996–2005 7. Modernizacja z konsolidacją 2006–2011 8. Polska syta i Polska zbuntowana 2012–2015. Narracja ma charakter chronologiczno-problemowy. W założeniu autorów książka jest podręcznikiem akademickim, dlatego zamieszczono w niej odwołania do niezbędnej literatury, liczne teksty źródłowe oraz materiały graficzne.

Fragmenty recenzji:

Joanna Dzwończyk, politolog, (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): - Podkreślić przy tym należy erudycję Autorów, jak też znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność wykorzystywania źródeł nie tylko stricte historycznych, ale i z różnych dziedzin nauk społecznych – politologii, socjologii czy psychologii społecznej. [..] Monografia napisana jest w sposób konsekwentny i zwarty, a nadana jej przez Autorów struktura wskazuje na głębokie przemyślenie i uporządkowanie problematyki, jak też pozwala wysoko ocenić warsztat badawczy, którym się posługują […]. Odnosząc się do strony językowej recenzowanej monografii podkreślić należy, że wywód prowadzony jest w sposób spójny, logiczny.

Joanna Wojdon, historyk (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego): - Autorom udało się zachować dystans do opisywanych wydarzeń, postaci i zjawisk. Unikają przy tym narzekania i moralizatorstwa. Należy podkreślić, że analizowana monografia oparta jest o solidne badania naukowe. Uwzględnia najnowsze ustalenia historyków, politologów i socjologów. […] Ciekawym zabiegiem jest przywołanie w kapsułach wybranych – a przy tym nieoklepanych – tekstów źródłowych, w tym zwłaszcza relacji uczestników wydarzeń. Takie oddanie głosu świadkom historii znakomicie urozmaica tekst, pozwala pokazać różne punkty widzenia oraz perspektywę osobistą, a także wprowadzić do naukowej monografii narrację bardziej potoczną, emocjonalną.

Polityczne uwarunkowania religii Religijne uwarunkowania polityki

TOM-2 / Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie

Parametryzacja Index Copernicus

Miło Nam poinformować, że w dorocznej ocenie czasopism naukowych dokonywanej przez Index Copernicus "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities" otrzymało następujące wskaźniki:

 ICV 2014: 46.14
Standardized Value: 5.08

Stosunki Międzykulturowe

6 punktów dla "Przeglądu Narodowościowego"!

Miło Nam poinformować, że według najnowszego komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 roku dotyczącego procesu parametryzacji czasopism naukowych "Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities" otrzymało 6 pkt.

konferencja naukowa pt. „Samorząd miasta na prawach powiatu

Szanowni Państwo,

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 14.-15.04.2016 organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie”.

Miasta na prawach powiatu jako jeden z elementów zdecentralizowanej władzy państwowej są niezwykle istotnym zagadnieniem natury formalno-prawnej, politycznej a przede wszystkim praktycznej dla funkcjonowania państwa oraz dla społeczności lokalnych. Celem konferencji jest ukazanie kondycji samorządów miejskich w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym, jak też prawnym. Przedstawione zostaną ich funkcje i sposoby realizacji zadań publicznych. Konferencja będzie też okazją do refleksji nad kierunkami i tendencjami rozwojowymi polskich miast na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu. W załączniku przesyłamy informację o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Z poważaniem
Adam Jarosz

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Jednostki pomocnicze w polskich gminach

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się praca pod redakcją naszych pracowników dra Adam Jarosza i dr Beaty Springer:

Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania.

Książka ta jest pierwszym tomem serii wydawniczej Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, w której podejmowane są problemy polskich samorządów.

Redaktorzy serdecznie dziękują recenzentom za krytyczne uwagi: prof. Alfred Lutrzykowski i prof. Andrzejowi K. Piaseckiemu

oraz autorom:

drowi Tomaszowi Mollowi, dr Katarzynie Płonce-Bielenin, prof. Małgorzacie Ofiarskiej, dr Dorocie Fleszer, drowi Arkadiuszowi Ptakowi, prof. Grzegorzowi Radomskiemu, mgr Marzenie Piątkowskiej, mgr Marcie Katulskiej, drowi Radosławowi Bulowi, dr Beacie Słobodzian, drowi Sebastianowi Kubasowi, dr Joannie Krukowskiej, dr Grażynie Piechocie, dr Ewie Koniuszewskiej, dr Monice Augustyniak i dr Jackowi Schindlerowi.Szczególne podziękowania redaktorzy pragną przekazać Prezydentowi Miasta Zielonej Góry, Panu Januszowi Kubickiemu za wsparcie finansowe.

Przyznanie tytułów profesora zwyczajnego

"6 października 2015 roku odbyła się instytutowa uroczystość związana z przyznaniem przez prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę tytułów profesora zwyczajnego dwóm pracownikom Naszego Instytutu. Wyróżnieni zostali: prof. Wiesław Hładkiewicz i prof. Andrzej Małkiewicz. Szanowni Jubilaci wygłosili dla licznie przybyłej publiczności okolicznościowe wykłady związane z prowadzonymi przez siebie badaniami i obserwacjami".

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Ogłasza się  rekrutację dodatkową na wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku 2015/16 oraz pracowników w celach szkoleniowych. Zasady rekrutacji nie uległy zmianie. Dokumenty zbieramy  do 21 października. Informacje dostępne są na stronie

http://www.erasmus.uz.zgora.pl.

Koordynatorem na politologii jest dr Aleksandra Kruk.

 

Debata Oksfordzka

plakat A3 rgb